Telefonisch consult

 

Wanneer een telefonisch consult?

 

- Als follow-up tussen 2 fysieke consulten in.

- Wanneer u ver weg woont en graag advies/overleg zou willen.

- Wanneer u mogelijk een afspraak zou willen maken, maar u eerst telefonisch overleg en advies zou willen.

- Wanneer een afspraak nog een tijdje duurt en u graag alvast advies/overleg zou willen.

- Wanneer u graag voedingsadvies zou willen. 

 

Inhoud telefonisch consult

 

Vooraf gaand aan een telefonisch consult kunt u mij vast filmpjes/foto's sturen en informatie over de klacht. Deze en het evt al bestaande dossier zal ik voor het gesprek bekijken.

- Na het consult krijgt u een verslag per mail gestuurd met wat we besproken hebben, inclusief mijn advies. 

 

Uiteraard is een telefonisch consult niet geschikt wanneer uw dier acute medische zorg nodig heeft. Dan zal uw dier gezien en onderzocht moeten worden. 

 

Zie tarieven voor meer informatie.